Help mee

We vinden het een voorrecht op deze manier met kinderen te werken. Heb jij ook een hart voor kinderen? Informeer dan naar de mogelijkheden om ons team te komen versterken.

SuperKids is gratis toegankelijk voor alle kinderen. Dankzij steun van de kerken, betrokkenen en de verhuur van de schoolbus kunnen we de activiteiten bekostigen. U kunt ons ook financieel steunen door uw gift over te maken naar:

Giro: NL97 INGB 0004 3600 73
T.n.v. Stichting Ontmoeting
O.v.v. SuperKids