Interkerkelijk

SuperKids is een initiatief van de interkerkelijke Stichting Ontmoeting. Deze interkerkelijke stichting is een samenwerkingsverband van vijftien Gorcumse kerken. De Stichting heeft een platformfunctie en co├Ârdineert het gezamenlijke werk van de kerken naar buiten. Doel hiervan is om mensen kennis te laten maken met het christelijke geloof.