Tekst van de week

Daniël en zijn drie vrienden werden meegenomen naar Babel. Daar moesten ze Babyloniërs worden. Maar ze wisten een ding zeker, en ook wij mogen dat nog steeds zeker weten:

Mensen die Hem kennen, mogen op Hem vertrouwen. Mensen die Hem zoeken, laat Hij niet alleen.
Psalm 9 : 11

 

Jona had het moeilijk en hij riep tot God.

Toen ik bang was, riep ik naar U Heer. Van U kreeg ik antwoord.
Jona 2: 3

 

We leren van Jona dat God altijd bij je is, ongeacht wat je doet. Daarom leren we deze bijbeltekst:

Niets in de hele schepping kan ons scheiden van God, die ons liefheeft in Christus Jezus onze Heer.
Romeinen 8:39

 

De Heilige Geest leidt ons. Hij wijst ons op Jezus, maar Hij dwingt ons niet. Wij moeten ervoor kiezen om Zijn leiding te volgen op elk gebied van ons leven. De Heilige Geest is Gods kracht die door ons heen wil werken om de goede keuzes te maken.

En Ik (Jezus) zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn.
Johannes 14:16

 

Jezus kwam vanuit de hemel naar ons toe. Hij werd een mens, terwijl Hij God, één met God, was. Die goddelijkheid had Hij nog, maar hij was ook volledig mens. Hij deed precies wat Hij de Vader zag en doen en waarvan Hij wist dat de Vader wilde dat Hij dat moest doen. Het bijzondere is dat doordat Jezus in ons wil komen wonen, wij dat ook kunnen doen. Vanuit onszelf zouden we echt niet zulke geweldige keuzes maken. Maar dankzij Jezus en Zijn Geest in ons kunnen wij ook de goede keuzes maken en weer in contact komen met God…

En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.
Johannes 5:19 NBV

God houdt van jou, en Hij wil je Redder zijn. Daarom kwam Jezus als zoon van God op aarde. Hij kreeg de straf die voor alle mensen bedoeld was.
De betekenis van het visje (ichthus) = Jezus Christus Gods Zoon Redder

Wij geloven dat wij gered worden dankzij de genade van de Heer Jezus.
Handelingen 15: 11a

God houdt van jou, en Hij wil graag dat je bij Hem komt. Ook als je een verkeerde keuze hebt gemaakt, kun je altijd terugkomen bij God. Daar hoef je nooit aan te twijfelen, Gods liefde is oneindig groot.

De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij hem liefhadden.
1 Johannes 4:10

God heeft de wereld geschapen, het licht, de lucht en het water, het land en de zee en alle planten en bomen, de vogels en vissen, de zon, maan en sterren, de dieren en de mensen!

De bijbeltekst die we daarbij leerden is:
En God keek naar alles wat Hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was.
Genesis 1:31a

—-

Wil jij God ook wel zien? Eigenlijk kan dat als je naar Jezus kijkt. Hij kwam op aarde en van Hem kennen we ook veel verhalen, die we je hier graag willen vertellen. Zo ga je God steeds meer ‘zien’. En Jezus kreeg zelfs de straf voor al onze verkeerde dingen. Daarom krijgen wij niet meer straf als we fouten dingen doen. God wil graag zoveel mogelijk mensen zo gelukkig maken. En daarom vertellen wij dit ook aan jou.

(Dit weet ik zeker) door de dood en opstanding van Jezus Christus liet God zien hoeveel Hij van ons houdt en niets kan dat veranderen. Romeinen 8:38

De barmhartige Samaritaan hielp de gewonde man die beroofd was, terwijl hij geen vriend was. Hij hielp gewoon zijn naaste die hulp nodig had.

“Heb niet alleen lief met woorden, maar ook met daden.” 1 Johannes 3:18

De Romeinse hoofdman voelde zich niet te belangrijk om naar Jezus toe te komen. Nee hij voelde zich juist niets waard. Maar Jezus zegt: ‘wauw, in heel Israël heb ik nog niet zo’n groot geloof gevonden als van deze man. Ga naar huis, uw knecht is genezen.’
De man gaat naar huis en ja hoor, zijn knecht is direct genezen toen Jezus het zei.

“Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.” Romeinen 10:11

De Samaritaanse vrouw ontliep andere mensen, haar levensweg was niet gelukkig. Maar Jezus kende haar! Hij maakte haar vrij zodat ze weer gelukkig was, en het anderen kon vertellen. Jezus ruimt de blokkade op zodat je echt vrij kunt zijn en dicht bij God kunt leven:

“Als je bevrijd bent, heb je voor altijd een plaats bij God” Johannes 8:36

De discipelen voeren in hun boot op het meer. Jezus lag in de boot te slapen. Er stak een hevige storm op, en de discipelen dachten dat ze zouden vergaan! Ze waren enorm bang.
Maar door een enkel woord van Jezus ging de storm en de wind liggen. Als Jezus bij je is, hoef je niet bang te zijn! Daarom leerden wij de volgende tekst:

“Weest niet bang want Ik ben bij je” Genesis 26:24

De vier vrienden brachten hun verlamde vriend door het dak bij Jezus. Jezus vergaf zijn zonden en genas zijn benen, zodat hij weer kon lopen. Jezus maakte hem vrij, en dat wil Hij ook bij ons doen!

“Door de dood van Christus zijn onze zonden vergeven, en zijn we bevrijd van onze schuld.” Efeze 1:7a

Deze keer geen tekst, maar de 4x SuperWaar:

  1. God houdt van mij
  2. Ik heb gezondigd
  3. Jezus stierf voor mij (onschuldig!)
  4. Ik moet kiezen om voor God te leven

Zoveel houdt God van jou!!

De Here Jezus stierf, net als een zaadje in de grond. En toen ging Hij weer leven door Gods kracht, Hij is sterker dan de dood. Deze tekst leert ons dat, als wij in Jezus geloven, in wat Hij heeft gedaan, dat wij dan ook zullen leven, ook als we sterven.

“Ik ben de opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook als hij sterft” Johannes  11:25

We hebben deze keer een Paaswandeling gemaakt, langs alle gebeurtenissen rondom Pasen. Gods reddingsplan voor ons, voor jou en mij, want Jezus heeft de dood overwonnen!

We gebruikten hierbij het Paasboekje – De Redder leeft! van www.evangeliestek.nl

Blinde Bartimeus wist bij wie hij moest zijn voor hulp. Hij riep zo hard hij kon naar Jezus. Ga ook met je problemen naar Jezus! Als je bidt, dan helpt Jezus je.
Jezus helpt Bartimeus, hij geneest hem. Hij neemt de duisternis weg. Hij zet hem in het licht!
En dan… gaat Bartimeus geloven en volgen. Hij wordt zelf een lichtje. En zo zegt de Bijbel ook:

Sta op en schitter, want over jou is het Licht van de Heer gekomen.

Jesaja 60:1

Je hebt brood nodig om lichamelijk gezond te blijven, zonder brood, zonder eten krijgt je lichaam geen vitamines, word je ziek, en kun je zelfs sterven.

Jezus gaf met 5 broden en 2 vissen wel 5000 mannen (vrouwen en kinderen niet eens meegerekend) te eten, en er waren nog 12 manden brood over. Meer dan genoeg dus!

Je kunt ook in je hart honger hebben, dan is je lichaam wel gezond en niet hongerig maar dan heb je in je hart een leeg gevoel dat je ongelukkig maakt. Je voelt je alleen, verdrietig en ongelukkig, dan heeft je hart honger…
Jezus zegt dat hij jouw verdrietige, ongelukkige hart blij wil maken en gelukkig. Dat is wat Jezus bedoeld met het brood dat jouw hart nodig heeft om vrede te krijgen:

Jezus zegt: Ik ben het brood dat Leven geeft, wie in Mij gelooft zal nooit meer honger hebben” Johannes 6: 35

Jezus stelt zichzelf voor in de bijbel als de Goede Herder. Jezus zorgt heel goed voor ons, zijn schapen, en houdt van ze, kent ze en beschermt ze als er gevaren zijn. Ook zoekt hij ze op als ze verdwaald zijn.

Jezus zegt:  Ik ben de Goede Herder; de goede Herder geeft zijn leven voor de schapen.

Johannes 10:11

Jona, Jona, Jona toch! Het ging helemaal mis, omdat Jona niet deed wat God zei. Daarna ging hij wel doen wat God wilde en vergaf God hem. maar God bleef altijd voor Jona zorgen. Gaaf he!! De tekst die we deze keer leerden was deze:

Doe altijd wat de Heer van je vraagt, dan zal het goed met jullie gaan.
Deutronomium 5:33

Naaman was ziek en wilde graag beter worden. Hij ging op zoek naar een oplossing en die vond hij bij God. Zo kunnen wij ook al onze zorgen bij God brengen door te bidden. Deze tekst leerden we hierover.

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.
Fillipensen 4:6

Ruth was een bijzondere vrouw. Ze ging uit haar eigen land weg om met Naomi mee te gaan naar het volk van God. Deze tekst leerden we uit ons hoofd. Kennen jullie hem nog?

Ik kies voor de weg van de waarheid.
Psalm 119:30a

Afgelopen keer ging het over Mozes die met het volk van God door de Rode Zee trok, omdat ze God om hulp vroegen. Hier is de tekst die voor ons allemaal geld.

Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem Hij zal het doen.
Psalm 37:5

Ook op deze eerste SuperKids middag hebben we weer een tekst uit de Bijbel uit ons hoofd geleerd! Hier kun je de tekst die we geoefend hebben nog eens nalezen:

Iedereen die hem Heer noemt, zal gered worden.
Romeinen 10:13

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.